Written in Japanese. Japanese fonts required to view this site / Game Review & Data Base Site
  1. ホーム>
  2. Collect Data Box>
  3. ゲームソフト備考録>
  4. スタッフリスト:ファミリーコンピュータ>
  5. 『ロックマン5 ブルースの罠!?』:スタッフリスト
≫『ロックマン5 ブルースの罠!?』:スタッフリスト
◇グラビティーマン◇
Yukiko Mori

◇ウェーブマン◇
Hideyuki Monno

◇ストーンマン◇
Kenta Oonishi

◇ジャイロマン◇
Katsunari Oguri

◇スターマン◇
Tatsumi Saegusa

◇チャージマン◇
Toshiaki Sugiura

◇ナパームマン◇
Shinichirou Seki

◇クリスタルマン◇
村田 雄介


Hiroo Matsunaga
Daisuke Kawamura
Yoshinobu Kofuji
Kouichi Kinoshita
Daisuke Sakuma
Youhei Kazama
Tsuyoshi Wakayama
Naohiro Yoshizawa
Masami Yoshiya
Ichirou Toyoshima
Kouhei Oosugi
Atsushi Ootsuka
Tetsuya Ishimaru
Kouji Honda
Daisuke Hashimoto
Daisuke Nagashima
Yuuya Masunaga
Norihiro Oosaki
Yuu Sakamoto
Taichi Higashionna
Katsutoshi Yasugi
Ryou Nishimura
Hiroshi Umezu
Takayuki Tokui
Takashi Tanaka
Tokushi Nakamura
Shingo Matsuura
Kouta Maruyama
Mikihiro Suzuki
Takashi Hama
Atsushi Matsumoto
Mitsutoshi Yamamoto

◆プランナー◆
I.M.

◆オブジェクトデザイナー◆
INAFKING
TOM-PON
H.K
KAZ-BOMB
IKKI

◆スクロールデザイナー◆
YASUKICHI
C.R
JUNCHAN
MIKI SENOR
T.A
YAS

◆アドバイザー◆
PATARIRO
INAFKING
MICKEY
BAMBOO
RYO

◆サウンドコンポーザー◆
MARI

≫トップに戻る≪