Written in Japanese. Japanese fonts required to view this site / Game Review & Data Base Site
  1. ホーム>
  2. Collect Data Box>
  3. ゲームソフト備考録>
  4. スタッフリスト:ファミリーコンピュータ>
  5. 『ロックマン2 Dr.ワイリーの謎』:スタッフリスト
≫『ロックマン2 Dr.ワイリーの謎』:スタッフリスト
◇メタルマン◇
Masanori Satou

◇エアーマン◇
Youji Kanazawa

◇バブルマン◇
Takashi Tanaka

◇クイックマン◇
Hirofumi Mizoguchi

◇クラッシュマン◇
Akira Yoshida

◇フラッシュマン◇
Tomoo Yamaguchi

◇ヒートマン◇
Toshiyuki Kataoka

◇ウッドマン◇
Masakatsu Ichikawa


◆キャラクターデザイナー◆
YASUKICHI
INAFKING
TOM PON
NAGINEKO
2M03CM MAN
A.K

◆サウンドプログラマー◆
OGERETSU KUN
MANAMI IETEL
YUUKICHAN'S PAPA

◆プログラマー◆
H.M.D

◆プランナー◆
A.K

◆スペシャルサンクス◆
Hiroyuki Maetani
Tatsuya Kasai
Mamoru Asoshina
Junichi Kanda
Masahiro Takahashi
Akimitsu Tsubata
Yoshiaki Gotou
Kazunari Suzuki
Yuu Yamazaki
Tomohiro Hosoya
Yoshiaki Nanki
Yasuhito Sasaki
Jun Katou
Seikou Jougan
Kenji Kinoue
Takashi Umezawa
Masashi Yamauchi
Makoto Ogoma
Seiji Tanaka
Hideaki Kawai
Ryouji Yasuda
Takayuki Wakisaka
Takumi Yoshinaga
Yasuto Nakamura
Shin Ienaka
Hirofumi Moriiwa
Tetsuya Miura
Michinari Satou
Yukio Hasegawa
Hiroyuki Tannai
Michiaki Hama
Takeo Morimoto
Masaki Satou
Youji Miyamoto
Shigehisa Iinuma
Yoshitomo Kodama
Taketsugu Wakabayashi
Toshiteru Ogura
Takeshi Arai
FISH MAN
≫トップに戻る≪